Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

  1. Udělujete tímto souhlas společnosti Viveka s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí 290/16, Nové Město (Praha 2), 120 00, IČ:28530454, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 148320 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  jméno a příjmení

  název společnosti

  e-mail

 

  1.   Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání newsletteru, registrace na webu.Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu  5 let.

  2.   S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@pribehvitka.cz, Viveka s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, Nové Město (Praha 2), 120 00

     

  3.   Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel e-mailingového řešení MailerLite.
  4. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

     

  5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

    vzít souhlas kdykoliv zpět

    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

    na přenositelnost údajů,

    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.