Vítkův příběh

V 5 letech byl našemu synovi diagnostikován ADHD syndrom, expresivní vývojová dysfázie a dysartrie, lehká forma mozečkové obrny a lehká mentální retardace.

Během 7 měsíců se nám pomocí terapií a výživových doplňků podařilo jeho stav výrazně zlepšit a Vítkovy schopnosti posunout nečekaným způsobem.

Vítkův příběh jsme se rozhodli sdílet jako inspiraci pro další rodiče dětí s obdobnou zdravotní diagnózou a zároveň naději, že cesta ke zlepšení existuje.

 

Přečtěte si celý příběh

Popis celé naší cesty ke zlepšení Vítkova zdravotního stavu obsahuje Vítkovy fotografie a videa, na kterých jsou vidět jeho pokroky – a také výčet námi používaných výživových doplňků, speciálních diagnostik a terapií.

Protože se jedná o nezletilé dítě, najdete tyto materiály v uzavřené části webu pro registrované. Registrace je zdarma a k ničemu vás nezavazuje.

Vzhledem k tomu, že zlepšení v období používání uvedených terapií a výživových doplňků je naší osobní zkušeností bez podložení nezávislými studiemi, i jejich seznam najdete v uzavřené části webu.

Vítkův příběh ve zkratce

V 5 letech mu diagnostikovali

$

ADHD syndrom, expresivní vývojová dysfázie a dysartrie

 • porucha s koncentrací
 • opožděný vývoj řeči
$

Lehká forma mozečkové obrny

 • potíže s pohybovým aparátem,
 • motorikou, rovnováhou
$

Lehká mentální retardace, poruchy řeči, spánku

 • pomalý mentální vývoj = mentální věk je 2,5 roku

 • hranice střední a lehké mentální retardace

Podle lékařů je jinak zcela zdravý a není co léčit.

Vítkův stav je jeho necelých šesti letech (březen 2018)

$

Problémy s komunikací, spánkem, pozorností

 • špatně mluví, maximálně dvě slova po sobě
 • špatně komunikuje s okolím
 • špatně spí, často se budí, velmi neklidné spaní
 • v noci se pomočuje, stavy úzkosti a vzteku.
 • neudrží pozornost u činností ani televize, vždy jen chvilku.
$

Problémy s motorikou a rovnováhou

 • když se rozběhne, po chvíli upadne
 • nedokáže na chvíli stát na jedné noze
 • tužku dokáže držet jen v pěsti, jemná motorika není
 • žádné sporty spojené s rovnováhou není schopen dělat
$

Velmi slabá imunita

 • často nemocný
 • chronická rýma
 • bohužel nejí ovoce ani zeleninu

Zkoušíme různé přípravky, léky, potravinové doplňky bylinky, přístroje…
Pokud už něco zabere, tak jen trochu anebo jen na chvíli.

Výsledky našeho snažení se blíží nule. V zásadě nic nepomáhá a beznaděj roste.

V březnu 2018 konečně nacházíme účinné řešení

$

Děláme unikátní krevní test, jehož výsledky ukazují, že jeho buňky nefungují správně a jeho tělo není schopno vstřebávat efektivně látky nutné pro jeho správné fungování. Zjišťujeme kritický nedostatek určitých látek nutných pro jeho správný vývoj.

$

Nasazujeme přírodní výživové doplňky působící na bázi obnovy buněčné membrány a nootropický doplněk. Vše 100% přírodní, vše podložené vědou.

$

Pokračujeme v terapiích a léčbě v lázeňském zařízení

Vítkův stav – 6 let a 5 měsíců (říjen 2018)

$

Zlepšení řeči a spánku

 • již je schopen mluvit ve větách
 • použití krátkých souvětí
 • v noci klidně spí celou noc
 • přestal se pomočovat 
$

Zlepšení motorických schopností

 • běhá bez pádu včetně překážkové dráhy
 • tužku již začíná držet mezi prsty
$

Zlepšení pozornosti a emočního stavu

 • dokáže půl hodiny skládat puzzle, sám si hrát, sledovat televizi
 • pominuly stavy úzkosti a vzteku

 

Konkrétní postupy, námi zvolené terapie a Vítkovy pokroky
v letech 2018 – 2021 najdete v uzavřené části webu.

Vítkův stav – 9 let (květen 2021)

$

Úspěchy ve škole

 • překračuje očekávání v nastaveném studijním programu o cca 30-40%
 • od začátku školní docházky má nastavený individuální učební plán a pracuje s asistentem pedagoga
$

Lepší výsledky psychologického vyšetření

 • dle nového psychologického testování se dostal na hranici lehké mentální retardace a podprůměrné inteligence!

$

Dostává se na úroveň svých vrstevníků

 • některé ze sledovaných oblastí ukazují,
  že dosahuje schopností dětí jeho věku
 • v některých oblastech dosahuje schopností dětí věku 7 let
 • dle výsledků na ergoterapii již dosáhl úrovně odpovídající jeho věku 

 

Inspiroval Vás Vítek?

V uzavřené části webu najdete celý příběh, včetně fotografií, informací o používaných výživových doplňcích a terapiích a kontaktů na otce Vítka a Vítkova lékaře.

Přístup k uzavřené části webu získáte bezplatně a nezávazně po registraci. Registrace je nutná z pohledu legislativy EU, kdy informace nesmí být sdíleny veřejně.